Kozak Yaylası hk. Meclis Araştırma Önergesi Verdik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İzmir İli Bergama İlçesinde, altın madeni arama, ruhsatlandırma ve işletme çalışmalarının bölgenin doğal yaşam ve ekolojik sisteme vereceği zararın tespit edilmesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında geri dönülemez ağır metal kirliliği sonucu içme, tarımsal amaçlı kullanma ve doğal yaşamın gereksinimi olan sularda yaşanacak yaşamsal tahribatın tespiti ve bölge halkının ekonomik […]